02
Về chúng tôi
Vibe Music
Giá trị cốt lõi
Với mục tiêu góp phần phổ cập các giá trị nhân văn của âm nhạc đến với cộng đông, Vibe luôn nỗ lực để mang đến sự hỗ trợ tận tình, chân thành, tử tế trong suốt quá trình giáo dục âm nhạc tại Vibe.
Chất lượng
Vibe mang đến cho học viên môi trường tốt nhất để phát triển, với cơ sở vật chất hiện đại, giáo trình theo chuẩn quốc tế cùng với đội ngũ giáo viên nhiệt huyết và tận tình.
Khẳng định thương hiệu
Năm 2018, để nâng cao chất lượng phục vụ trong cả hai lĩnh vực phân phối và giáo dục theo định hướng chiến lược mới, Vibe bắt đầu quá trình thống nhất thương hiệu cho toàn hệ thống là Vibe.
03
Trải nghiệm tại Vibe
Là môn nghệ thuật mang tính chất biểu diễn và sân khấu rất cao, Vibe tự hào là đơn vị tổ chức nhiều chương trình biểu diễn âm nhạc từ chuyên nghiệp đến đường phố. qua đó học viên có cơ hội cọ xác với thực tế và nâng cao kỹ năng biểu diễn.
VIBE
04
Chúng tôi tạo ra Vibe
Vibe để trải nghiệm
  • Trung tâm âm nhạc Vibe với hệ thống giáo trình theo tiêu chuẩn cao.
  • Cam kết đem lại giá trị và chất lượng đào tạo tốt nhất.
  • Luôn cập nhật và cải cách phương pháp giảng dạy
05
Tin tức
Các chương trình sự kiện - Vibe Music
01
0
Tin tức nổi bật
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỰ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC HỌC ÂM NHẠC
Tin tức nổi bật
KHAI GIẢNG LỚP DIỄN VIÊN NHÍ
Tin tức nổi bật
KHÓA HỌC DIỄN XUẤT CƠ BẢN
ALBUM
Công Ty âm nhạc Vibe
Đi Cùng Khát Vọng – Lần 1
Tin tức
TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SỰ HIỆU QUẢ CỦA VIỆC HỌC ÂM NHẠC
Tin tức
KHAI GIẢNG LỚP DIỄN VIÊN NHÍ
Tin tức
KHÓA HỌC DIỄN XUẤT CƠ BẢN
ALBUM
Công Ty âm nhạc Vibe
Đi Cùng Khát Vọng – Lần 1