About Us

A Little Words About Us

vibe academy

Đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp, hệ thống khảo thí và bằng cấp theo tiêu chuẩn của hội đồng Đại học Hoàng Gia Anh.

Tiêu chí đánh giá cuối là kết quả học tập của nhạc sinh, đó cũng là điều quan trọng nhất mà chúng tôi luôn nổ lực để bảo vệ và hướng đến.

0
Từ năm
0
NHẠC Sinh
0
lecturer
0
events

lê khoa đăng

Founder, Lecturer

Nhận thức về cái đẹp không tự nhiên mà có được, và để tự tay chúng ta tạo ra “cái đẹp” cũng chẳng dễ dàng gì.

Chúng tôi là Vibe! Khao khát sinh ra để học tập “cái đẹp”, thấu hiểu và nguyện sẽ đồng hành với những trái tim cùng nhịp.

Meet Our Team

Trương Nhật Minh
Music Production - Voical Lecturer

Habitant sem et ultricies mi purus diam justo, odio in sem viverra in ipsum in pellentesque.

Hoàng Huy
Classical Piano Lecturer

Habitant sem et ultricies mi purus diam justo, odio in sem viverra in ipsum in pellentesque.

Trà My
Viola - Piano Lecturer

Molestie in varius ut nibh semper ornare leo ut nunc imperdiet odio risus ut urna, maecenas.

Cindy Nguyễn
Violin Lecturer

Molestie in varius ut nibh semper ornare leo ut nunc imperdiet odio risus ut urna, maecenas.

Huỳnh Hữu Thạnh
Professional Management - Cello Lecturer

Semper aenean enim lobortis in platea habitasse in dolor diam netus cras est fusce augue leo.

Huỳnh Anh Khoa
Contrabass - Music Theory Lecturer

Semper aenean enim lobortis in platea habitasse in dolor diam netus cras est fusce augue leo.

thái kiệt
Conductor - Piano Lecturer

Tincidunt viverra diam interdum hendrerit augue nec facilisi blandit sit vel sit dolor eget arcu ut.

Châu thanh long
Piano Lecturer

Semper aenean enim lobortis in platea habitasse in dolor diam netus cras est fusce augue leo.

BẠN ĐÃ SẴN SÀNG THỰC HIỆN ĐAM MÊ CỦA MÌNH?

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC NGAY HÔM NAY