KHÓA HỌC ORGAN (ELECTRONIC KEYBOARD)

 

NỘI DUNG GIẢNG DẠY:

 

A. KHÓA THỨ NHẤT:

 

  1. Tháng thứ nhất:

– Giới thiệu sơ lược về sự ra đời của Electronic Keyboard.

– Hướng dẫn tư thế  và cách đặt tay lên phím đàn.

– Làm quen với nhạc lý cơ bản.

– Luyện tập tay phải và tay trái qua các bài Etude.

– Tập Etude với Rhythm do giáo viên chọn trước trên electronic keyboard.

 

  1. Tháng thứ 2:

 

– Giới thiệu và thực hành các thao tác cơ bản trên keyboard (Style, Voice, Tempo, Start/Stop, Acmp(on/off)…).

– Thực hành bấm Hợp Âm ở tay trái với Acmp(on/off) trên Scale C.

– Đàn một số tác phẩm trong tuyển tập Lê Vũ 1:

+ Ode to joy.

+ Merrily we roll along.

+ Berceuse…

 

  1. Tháng thứ 3:

 

– Học gõ tiết tấu đơn giản và luyện ngón kết hợp tiết tấu.

– Sơ lược về dấu hoá(#,b).

– Thực hành các tác phẩm với 1#, 1b:

+ Happy birthday.

+ Village Polka.

+ Waltzing Matilda…

 

B. KHÓA THỨ HAI:

 

1.Tháng thứ nhất:

– Chạy Scale (1# – 1b, G  Major/E  Minor, F  Major, D Minor).

– Giới thiệu sơ lược về các thể loại nhạc (Ballroom, Pop, Ballade,…).

– Tính năng của từng Voice

 

  1. Tháng thứ 2:

– Giới thiệu về 7 bậc trên Scale và hợp âm ba (triad) hình thành trên chúng.

– Tập rải hợp âm I – IV – V trên C Major Scale và cách ứng dụng vào các Scale khác.

– Áp dụng nghe và nhận biết hợp âm I – IV – V  vào các ca khúc thiếu nhi.

 

  1. Tháng thứ 3:

– Giới thiệu về đệm hát thông qua các mẫu đệm cơ bản:

+ Ballad – Slow surf

+ Valse – Boston – Slowrock.

– Hoàn thành 1 trong các tác phẩm sau:

+ Độc tấu tác phẩm Keyboard (Quyền độc tấu Keyboard Lê Vũ 1,2,3…).

+ Trường Làng Tôi.

+ Ballad Pour De Adeline…

 

C. KHÓA THỨ BA:

 

1.Tháng thứ nhất:

– Tìm hiểu về hệ thống Bình Quân Lực (7#-7b) cùng với cách đặt hợp âm cơ bản…

– Giới thiệu về cấu trúc đệm hát intro – Giang Tấu – Ending.

– Dịch giọng và chuyển điệu trong cùng tác phẩm.

 

  1. Tháng thứ hai:

– Hoàn thành – diễn tấu một trong các tác phẩm sau

+ Love Is Blue

+ Brother Louis

+ Beat It…

 

  1. Tháng thứ 3:

– Học viên sẽ được học thêm về solo ngẫu hứng (Improvi – sation) trên vòng hợp âm của tác phẩm. Từ đó học cách hình thành kỹ năng solo ngẫu hứng.

 

D.KHÓA THỨ TƯ:

 

– Luyện tập kỹ thuật sử dụng Voice theo thể loại nhạc (Saxophone, Piano, Guitar, Organ…).

– Chạy Gam trưởng thứ 3 dấu thăng/giáng.

– Solo Voice ngẫu hứng trên các thể loại nhạc khác nhau.

– Độc tấu tác phẩm có tốc độ nhanh và kết hợp các kỹ thuật đã học.

+ Cherry Lady.

+ Final Coutdown.

+ Symphony No 40…

 

 

 

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *