Đàn Concert Ukulele

Đàn Concert Ukulele.

Mới 100%.

Số phím đàn từ 15- 20 phím giúp người chơi thỏa thích sáng tạo trên chiếc đàn của mình.