Đàn Guitar Classic C-250-J

Đàn Guitar Classic C-250-J

Mã: C-250-J
Mặt: thông sitka, cedar
Eo+lưng: gỗ hồng đào cao cấp
Cần: gỗ giá tỵ , có ty sắt chống cong cần
Mặt phím: gõ đen
Ngựa: gõ đen
Dây: alice AC139
Khóa: Japan