Đàn Violin Square

Đàn Violin Square

Mới 100%

Hộp đàn vuông.

Size 4/4

Thích hợp với mọi người chơi.