Guitar Classcic Capo

Capo màu bạc, nhẹ nhàng, dễ sử dụng