Guitar Classic Việt Nam VB-02

Guitar Clascic Việt Nam VB-02

  • Loại đàn: Classic.
  • Số dây: 6 dây.
  • Dáng: A tròn
  • Tình trạng: 100%
  • Xuất xứ: Việt Nam Homemade