Pearl-pedal P-930

Từ khóa: , ,
Thương hiệu Pearl
Model P-930
Kích thước 35.6 x 17.8 x 22.9 cm
Công nghệ Eliminator
Hoạt động Single chain