VIOLIN 220 FE4 4/4

Đàn Violin Suzuki 220 FE4 4/4 là sản phẩm được sản xuất thủ công nghiêm ngặt khâu kỹ thuật chất lượng cao tại Nhật Bản.

Model Suzuki đã được giới thiệu như kỹ thuật sản xuất thay đổi. 

Các FE4 có vân sam khắc khảm purfling . Đầu khắc thêm vào các nhân vật giai điệu của nhạc cụ này để sản xuất những gì đã được mô tả như là một cộng hưởng âm thanh rộng hơn. FE4 cũng được làm từ chọn phong dày dạn , vân sam và gỗ mun . Như cụ Nagoya Suzuki khác chất lượng phù hợp trong sản xuất là một thương hiệu lưu ý .