khoahoc

KHÓA HỌC GUITAR CƠ BẢN

KHÓA HỌC GUITAR CƠ BẢN     Khóa Học Guitar Cơ Bản tại Vibe được thiết theo 4 cấp lớp học (12 tuần/ cấp lớp). Chương trình học sử dụng các giáo trình như: Ferdinando Carulli, Matteo Carcassi, Fernando Sor, Mauro Giuliani, Francisco Tárrega … Thời lượng tổng thể để học viên hoàn thành toàn bộ chương trình Guitar Cơ Bản dao động …

KHÓA HỌC GUITAR CƠ BẢN Read More »